Home / Говийн аялалын маршрут

Говийн аялалын маршрут

BayanzagA BayanzagB HanbogdA HanbogdB hongorelsA hongorelsB narandaats1 narandaats2

 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН НУТАГТ ДЭВСГЭРТ АЯЛАХ АЯЛАЛЫН МАРШРУТ

Аялалын маршрут -1

Ганц мод хилийн боомтоос             Мэлхий хад                Баяжихын агуй             Чингэсийн уурганы нүх              Жуулчны бааз /Өдрийн хоол/               Дэмчогийн хийд              Эрээтийн хийд               Цагаан толгойн хийд               Оюу толгой              Жуулчны бааз /Хонох/ буцах              2 өдөр 1 шөнийн аялал нийт …..км

1-marshrut

 • Гашуун сухайт Ганц мод хийлийн боомт
 • Мэлхий хад
 • Баяжихын агуй
 • Чингэсийн уурганы нүх
 • Дэмчогийн хийд
 • Эрээтийн хийд /Ритэт/
 • Цагаан толгойн хийд
 • Заган ой
 • Шар цав
 • Сүйхэнтийн чулуужсан мод
 • Далайн дуулга
 • Жавхлантын хадны сүг зураг
 • Хүрдэт агуй
 • Заган ой
 • Мангасын хүрээ
 • Гурван зээрдийн агуй

Аялалын маршрут -2

Ганц мод хилийн боомтоос             Мэлхий хад                Баяжихын агуй             Чингэсийн уурганы нүх              Жуулчны бааз /Өдрийн хоол/               Дэмчогийн хийд              Эрээтийн хийд               Цагаан толгойн хийд               Оюу толгой              Жуулчны бааз/хонох/              Ханбогд сум              Заган ой             Шар цав/ 5-6 төрлийн үлэг гүрвэлийн 15000 орчим мөр/  /Өдрийн хоол боолтоор/             Сүйхэнтийн чулуужсан модон ой              Малчин айл              Ханбогд сум /Хонох/               буцах 2 өдөр 2 шөнө

2 dahi marshrut

 

Аялалын маршрут -3

Ганц мод хилийн боомтоос             Мэлхий хад                Баяжихын агуй             Чингэсийн уурганы нүх              Жуулчны бааз /Өдрийн хоол/              Оюу толгой /Хонох/              Далайн дуулга, Жавхлантын хадны сүг зураг /аль нэгийг нь үзэх/              Хүрдэт агуй /Өдрийн хоол боолт/               Заган ой              Мангасын хүрээ               Гурван зээрдийн агуй              Буцах 3 өдөр 2 шөнө

3 dahi marshrut

 

Аялалын маршрут -4

Ганц мод хилийн боомтоос             Мэлхий хад                Баяжихын агуй             Чингэсийн уурганы нүх              Жуулчны бааз /Өдрийн хоол/               Дэмчогийн хийд              Эрээтийн хийд               Цагаан толгойн хийд               Оюу толгой              Жуулчны бааз/хонох/              Даланзадгад хот               Ёлын ам               Жуулчны бааз /Өдрийн хоол/ Баян заг              Хавцгайтын хадны сүг зураг               Жуулчны бааз /хонох/              Хонгорын элс /Өдрийн хоол/              Баян төхөмийн нуур              Баяндалай сум              Дүнгэнээгийн хавцал              Даланзадгад хот /Хонох/             Буцах               Цогтцэций сум             Ханбогд сум              Ганц мод хилийн боомт              4 өдөр 3 шөнийн аялал

 

marshrut 4

Тайлбар:

B1-Даланзадгад хот

B2-Ёлын ам

B3- Жуулчны бааз

B4- Баян заг

B5- Хавцгайтын хадны сүг зураг

B6- Хонгорын элс

B7- Баян төхөмийн нуур

B8- Баян далай сум

B9- Дүнгэнээгийн хавцал